Imprimir esta páxina
Alejandro Lorenzo: "O impago a provedores é a punta do iceberg dun entramado do que non seremos cómplices" Os concelleiros Alejandro Lorenzo e Abel Estévez na última sesión plenaria
12
Diciembre

Alejandro Lorenzo: "O impago a provedores é a punta do iceberg dun entramado do que non seremos cómplices"

O grupo municipal do Partido Popular acusa ao bipartito PSOE-BNG de "pretender branquear" a realidade económica do  Concello do Porriño e reiterou a súa intención de levar a cabo a revisión da facturación pendente de pago e o recoñecemento da "totalidade" de facturas que se deben a autónomos e empresas.

"O atraso que acumula o  Concello no pago a provedores non é máis que a punta do iceberg dun entramado do que xamais seremos cómplices e que os porriñeses teñen o dereito a coñecer", manifestou o portavoz dos populares, Alejandro Lorenzo.

 

Fai referencia o edil aos máis de 5 millóns de euros de impagos xerados os anos 2016, 2017 e 2018 acumulados na conta 413 dos que, "de maneira arbitraria e sen ningún criterio máis que o particular, os grupos que apoian a Eva García de la Torre, seleccionaron 1.470.000 para ser abonadas. O resto de facturas, seguen escondidas no caixón e os provedores que levan anos sen cobrar seguirán esperando sen obter ningún tipo de explicación".

 

"Escudarse en que a revisión da facturación dilatará o pago, cando hai empresas esperando máis de tres anos para cobrar polos seus traballos e outras moitas que van camiño diso , resulta ata insultante", explica o edil, "A revisión puido ordenarse hai anos". Adiantan que o consistorio "seguirá acumulando facturas impagadas e demoras sen que os empresarios e autónomos saiban cal é a situación real da súa facturación".

 

O portavoz dos populares lamenta tamén os "bandazos" do Tenente de Alcalde, Pedro Pereira, que o acusou de levar a cabo unha estratexia esquizofrénica.  "A miña `estratexia  esquizofrénica´ é a mesma que el defendía hai uns meses. Alá cada un coa súa incoherencia, será o BNG quen teña que responder dela ante os porriñeses e porriñesas cando as investigacións xudiciais en curso arroxen luz á realidade que vive O Porriño", sentenciou Lorenzo, "Pedro Pereira foi corrixindo o seu discurso sobre a marcha, facendo xusto o contrario ao que di defender cando o único que cambiou é a súa situación persoal, pasando a formar parte dese Goberno ao que di cuestionar.  Non é a primeira vez, nin será a última".  Lorenzo conclúe advertindo ao edil nacionalista de que seguirá "enfangándose" o que sexa preciso para "defender os intereses dos veciños e veciñas do Porriño. Non estamos a facer máis que cumprir co noso deber de fiscalizar a xestión de goberno e seguiremos facéndoo, algo que o seu grupo non fixo o últimos catro anos a pesar de disfrazarse de falsa oposición".

 


Omisión de trámites e numerosas irregularidades

 

Os populares insisten en que mentres PSOE e BNG "pretenden escudarse en que `o pago con reparos é común en calquera administración´", fan caso omiso ás advertencias do Secretario Municipal (23 de decembro de 2017) que "informa sobre o procedemento que se está levando a cabo neste  Concello. Expón as técnico cuestións tan graves como: "Non existe na citada facturación nin sequera un trámite previo de adxudicación a un empresario", "non consta a comprobación ou verificación posterior polos servizos municipais ou de Intervención da execución dos traballos facturados", "pódese entender que a verdadeira intención é que o servizo non se adxudique e póidase continuar coa denominada `contratación verbal´", "isto vese claro na reiterada presentación de facturas por importe de 21.000 euros e polos mesmos conceptos tratando de simular a existencia dunha contratación menor"... entre outras".

 

Non só o Secretario Municipal cuestiona este proceder. "Os reiterados informes e reparos emitidos pola Interventora Municipal, o último deles advertindo que se debe proceder á Revisión de Oficio da facturación ao non poder poder acreditarse que os importes se axusten a prezo de mercado ou mesmo que estes servizos prestáronse, así como os procedementos de contratación que se seguiron, apoian e xustifican a nosa postura", insisten.

 


Así mesmo, apuntan a sentenzas xudiciais como a 133/2019 do  Xdo. Contencioso Administrativo nº1 de Pontevedra  que "cuestionan `excepcionalidade´" das reclamacións de pago que se suceden pola vía do contencioso administrativo: "os numerosos procesos moi similares a este tramitados nos xulgados Contencioso-Administrativo de Pontevedra fronte ao  Concello de Porriño pon de manifesto que dita administración como regra xeral está a encargar os seus servizos e obras verbalmente, sen contrato, con omisión total e absoluta do procedemento establecido e dos principios máis básicos da contratación administrativa" e advirte que a práctica irregular de contratistas e provedores "en conivencia coas correspondentes autoridades públicas" ten como vantaxe para eles eludir requisitos formais da contratación pública". Outra sentenza xudicial, 183/2019 do  Xdo. Contencioso nº3 de Pontevedra recolle que "o letrado do  Concello puxo en dúbida,  debilmente , que se demostrou tal prestación pois no expediente aparecían as facturas como recibidas polo  Concello pero co correspondente desconforme do receptor".

 

"A omisión de trámites fundamentais e as numerosas irregularidades advertidas, evidencian que estamos ante unha práctica habitual e deliberada deste Goberno Municipal. Entendemos que o executivo non só debe corrixir este número de trámites administrativos anómalos, senón responsabilizarse das súas actuacións e das consecuencias que estas tiveron e teñen para os provedores e para a facenda local", insiste Lorenzo, "A realidade é que hai empresas e autónomos que levan ata tres anos sen cobrar esperando a que a Alcaldesa se decida a pagarlles polos seus traballos . Estas facturas podían pagarse moito antes e limitáronse a poñer escusas de mal  pagador e culpar ao PP dun `bloqueo´ que, nin está a levar a cabo nin ten capacidade para iso ao estar en minoría, ou a alegar que non hai diñeiro. Iso é mentira, hai que ser contundente nisto, está a pagarse a outras empresas e séguense xerando gastos innecesarios."

 

Valora agora
(1 Vote)