Imprimir esta páxina
06
Julio

Publicadas as bases para o concurso de comparsas e coplas de Porrigalia 2018

O Concello do Porriño vén de publicar as Bases e Convocatoria para a concesión de premios a Comparsas e Asociacións Culturais e Veciñais do Porriño que participen na celebración de 'Porrigalia 2018'.


As devanditas bases, que rexirán a Convocatoria do Concurso de Comparsas e Coplas, estarán suxeitas á Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións, RD. 887/2006, de 21 de xullo polo que se aproba o regulamento da devandita lei e demais normativa de aplicación.

 

Bases1

 

Bases2

Bases 3

Valora agora
(0 votos)